< Tilbage

Parkering i EF Østerdalen01-07-2023 - 22:13

EF Østerdalen ejer 22 parkeringspladser i Dalføret. Her kan du se, hvor de er.

EF Østerdalen ejer 22 parkeringspladser på foreningens private område i Dalføret. Fra 4. december 2023 er der indført parkeringskontrol på pladserne. Læs mere her.

 

P-pladserne befinder sig i gruset mellem poppeltræerne og langs Dalføret 1-5. Derudover findes tre pladser i den nordlige del af Dalføret og to på venstre side af indkørslen fra Østerdalsgade plus en enkelt på tværs, der ligger halvt på naboforeningens grund*. (Se de grønne bilmarkeringer på kortet.)

 

OBS, tilføjet november 2023: Københavns Kommune har i november og december 2023 udstedt bøder til beboere, der har holdt på pladsen markeret med orange, da den er indenfor 10 meter fra krydset til Østerdalsgade. Derfor opfordrer bestyrelsen til, at man ikke parkerer der. Holder man på "øen" i midten ved indkørslen fra Østerdalsgade til Dalføret, skal man sørge for, at bilen holder helt inde på græsset og ikke rager ud over vejen, særligt hvis man holder på pladsen på tværs. Ellers risikerer man også en bøde fra kommunen.

 

For at sikre at pladserne kun bruges af EF Østerdalens beboere, er pladserne ved poplerne er aflåst med metalkæde og hængelås. Du kan åbne dem med samme systemnøgle, som du bruger til at få adgang til fællesarealerne.

 

Bestyrelsen beder alle, der benytter pladserne, om at låse hængelåsene — både, når de parkerer, og når de forlader pladserne. På den måde kan man hjælpe med at sikre, at det kun er EF Østerdalens beboere, der kan benytte pladserne. Derudover er der større chance for, at man selv kan finde en plads, når man vender tilbage.

 

Undlad at efterlade låsene på jorden, da det får dem til at gå i stykker. Er låsen i stykker, så meld det til viceværten.

 

Her må du også parkere

Der er åben offentlig parkering på:

  • hele Østerdalsgade (delvist markeret på kortet med grønt)
  • hele Glommensgade
  • hele Englandsvej (delvist markeret på kortet med grønt)
  • på Peder Lykkes Vej fra Englandsvej og mod vest (delvist markeret på kortet med grønt)

Her må du ikke parkere

Du må ikke parkere på de pladser i Dalføret, som ikke tilhører EF Østerdalen (delvist markeret på kortet med rødt). Disse pladser tilhører naboejendommen, EF Dalføret, som bruger et privat parkeringsselskab til at kontrollere, at kun køretøjer med gyldig tilladelse parkerer der. Parkerer du der alligevel, risikerer du at få en parkeringsafgift.

 

Her må du parkere i en tidsbegrænset periode

  • I Eberts Villaby er der privat parkering. Det betyder, at medmindre man bor der, må man kun holde der i tre timer. Regler og vilkår fremgår af skilte ved indkørsel til området.
  • På Sætersdalgade er der privat parkering for naboforeningens beboere og ellers kun i meget korte perioder. Regler og vilkår fremgår af skilte ved indkørsel fra Englandsvej.

 

 

* Bestyrelsen indgik i juli 2023 en aftale med Andelsforeningen Amagerbo om, at EF Østerdalens beboere må holde på tvær-parkeringspladsen, der ligger halvt på naboforeningens grund, uden at få bøder. Denne besked er givet videre til naboforeningens parkeringsselskab. Skulle man mod forvening stadig modtage en bøde, kan denne påklages til Andelsforeningen Amagerbo eller foreningens parkeringsselskab.

< Tilbage