< Tilbage

Klage over støj — sådan gør du04-05-2023 - 11:50

Har du klager over støj forårsaget af en anden beboer i foreningen? Her kan du læse, hvad du skal gøre

Oplever du generende støj fra naboer, som du vil klage over? Læs her, hvordan du gør.

 

Sådan siger reglerne

I EF Østerdalens husorden gældende fra 2022 står der om støj:

 

"Vi bor tæt i ejendommen og lejlighederne er ikke lydisolerede. Vis derfor på alle tidspunkter hensyn til de øvrige beboere.

Teknisk udstyr (TV, radio, vaskemaskiner, opvaskemaskiner osv.) skal installeres således, at det hverken støjer eller på anden måde generer øvrige beboere.

Der må ikke støjes i tidsrummet kl. 22.00 - 07.00 fra søndag til torsdag eller kl. 23.00 - 08.00 fredag og lørdag, dvs. tv, radio og øvrig adfærd må kun udøves således, at det ikke er til gene for de øvrige beboere. Hvis en beboer henvender sig, fordi der opleves støj i dette tidsrum, skal støjen på anmodning dæmpes.

Fest skal varsles med opslag i egen opgang plus naboopgange senest fem dage i forvejen. Uanset varsel skal støj dæmpes, så ejendommens regler overholdes.

Vaskemaskiner, opvaskemaskiner mv. må ikke anvendes i tidsrummet 20.00-07.00.

Man må samtidig forvente og tolerere, at der vil være støj af almindelig karakter i ejendommen fra de øvrige beboere."

 

Om fest står der:

"Hvis man ønsker at holde fest, skal der vises hensyn til de øvrige beboere og festen skal stoppe i rimelig tid. Jf. husordenen må der ikke støjes i tidsrummet kl. 22.00-07.00 fra søndag til torsdag eller kl. 23.00 - 08.00 fredag og lørdag.

Uanset tidspunktet skal der udvises hensyn til øvrige beboere. Hvis en beboer henvender sig, fordi der opleves støj, skal støjen på anmodning dæmpes.

Festen bør holdes indenfor i lejligheden og må ikke foregå på trappeopgange, altaner eller i gården.

Festen bør varsles i egen og tilstødende opgange ved et opslag nogle dage i forvejen. Bestyrelsen opfordrer til, at man inkluderer et forventet sluttidspunkt og sin kontaktinformation.

Beboeren er altid ansvarlig for sine gæsters opførsel."

 

Støjgener — sådan klager du

Hvis du mener, en anden beboer har forbrudt sig mod husordenen, anbefaler vi, at du gør følgende. Start med punkt 1. Derefter evt. punkt 2 og 3 og 4, hvis sagen eskalerer.

 1. Dialog — snak med personen. Så stopper støjen måske med det samme.
  Vi vil gerne have et godt naboskab i foreningen, så en fredelig dialog er altid at foretrække. Inden du beslutter dig for at klage over din nabo, så overvej, om I ikke kan løse problemerne på en afdæmpet og fornuftig måde. Langt de fleste konflikter mellem naboer kan løses via dialog og gensidig hensyntagen.

  Start derfor altid med at kontakte den beboer, du mener, støjer, og bed vedkommende dæmpe sig.

  Får du ikke sagt noget, mens støjen finder sted, kan du evt. efterlade en høflig seddel udenfor vedkommendes dør.

  Mener du, at personer eller foreningens ejendom kan være i fare, så ring til politiet.
   
 2. Kontakt administrator. Så får I tilbud om konfliktmægling, eller administrator henvender sig på foreningens vegne til den støjende part.
  Administrationen og bestyrelsen bør kun inddrages i de situationer, hvor I selv har prøvet at løse problemet først, men ikke været i stand til det.

  Har du flere gange uden resultat haft dialog med — eller forsøgt at have dialog med — den støjende part, kan du henvende dig til EF Østerdalens administrator.
  - Inkluder navn og adresse på de involverede parter.
  - Beskriv hvad problemet er, hvornår og hvor længe det stod på og hvem du mener, er ansvarlig. Det er bedst, hvis du har dokumentation for din klage i form af lyd og/eller video.

  Som udgangspunkt vil ejendomsadministrator starte med at tilbyde konfliktmægling. Her får parterne hjælp til at få snakket tingene igennem. Konfliktmægleren kan skabe et trygt rum for den svære snak og sikre, at I både får tid til at tale og lytte. På den baggrund kan I forhåbentlig finde et svar på, hvad der skal til for at få tingene til at fungere fremover.

  Alternativt: Hvis administrator anser din klage for berettiget, kan administrator henvende sig til beboeren på foreningens vegne og opfordre til, at reglerne overholdes.
   
 3. Henvend dig til bestyrelsen. Så har vi mulighed for at sende et officielt påbud:
  Har du oplevet en grov overtrædelse af husordenen, eller har du gentagne gange oplevet støjgener fra samme lejlighed, kan du henvende dig til bestyrelsen.

  Hvis bestyrelsen mener, din klage er berettiget, har vi mulighed for at sende et officielt skriftligt påbud til ejeren af lejligheden om at overholde reglerne.

  For at bestyrelsen kan gå videre med et officielt påbud skal vi bruge
  - navn og adresse på de involverede parter
  - detaljer om, hvad problemet er, hvornår og hvor længe det stod på. Det er bedst, hvis du har dokumentation for din klage i form af lyd og/eller video. Vi vil også gerne have en log over hændelserne.
  - Har du tilkaldt politiet, så inkluder gerne information om dette og medsend politirapporten, hvis en sådan blev udarbejdet.

  Bestyrelsen tager ikke imod anonyme klager, men så længe vi behandler en sag internt, oplyser vi ikke, hvem der har klaget. Hvis en sag senere skal føres videre i retssystemet, skal samtlige dokumenter dog udleveres til den ejer, der er klaget over.
   
 4. Henvend dig til bestyrelsen, hvis påbuddet ikke har virket:
  Desværre løses konflikterne ikke altid ved, at vi påtaler forholdene.

  Har påbuddet ikke løst problemerne, beder vi dig føre en logbog med datoer, støjperioder og en beskrivelse af støjen.
  - Du skal samle flere støjdatoer og gerne gennem et stykke tid, før du kan sende klagen til os.
  - Allerbedst er det, hvis du har dokumentation i form af lyd og/eller video.
  - Har du politirapporter over nogen af hændelserne, så inkluder dem gerne.

  Hvis sagen vedrører en kriminel handling, som f.eks. vold eller alvorlige trusler, skal du som offer selv anmelde sagen til politiet. Du kan efterfølgende sende en konkret klage vedlagt kopi af din kvittering fra politiet. Er der en straffedom, vil vi meget gerne have en kopi tilsendt.

  En klagesag kan fremstå som påstand mod påstand, hvis kun én beboer har underskrevet den. Klager har størst vægt, hvis den er underskrevet af flere berørte beboere, der er generet af samme person(er). Derfor opfordrer vi dig til at snakke med dine øvrige naboer og spørge, om de har samme problem. Det er en fordel, hvis de også har beviser og en log over hændelser, som de kan sende til bestyrelsen.

  Alt efter grovheden af problemerne og den tid, der er gået siden første advarsel, kan bestyrelsen vælge at påtale problemet skriftligt igen eller eventuelt tage juridiske skridt.

  Blandt de juridiske skridt kan f.eks. være at udstede en bøde til den støjende part eller prøve at få den støjende part smidt ud af ejerforeningen, så vedkommende i sidste ende bliver nødt til at flytte. 

  Desværre gør ejerlejlighedsloven det uhyre vanskeligt, om ikke umuligt, at få nogen smidt ud af deres ejerlejlighed. Det kan tage mange måneder og være en meget dyr løsning. Derfor anvender vi kun juridiske skridt som en sidste udvej.

  Du kan læse mere om proceduren i foreningens vedtægter og om ejerlejlighedsloven på Retsinformation.

 

< Tilbage