< Tilbage

FAQ/ofte stillede spørgsmål om køkkenrenovering i E/F Østerdalen20-06-2023 - 13:16

Denne guide til køkkenrenovering i EF Østerdalen fortæller dig, hvad du må og ikke må.

Her er nogle af de oftest stillede spørgsmål:

Må jeg bygge om?

Ja! Men kontakt bestyrelsen i god tid for nærmere aftale om arbejdets udførelse.

 

Ifølge foreningens husorden er du selv ansvarlig for at indhente tilladelse fra Københavns Kommune til eventuelle ombygninger.

Indgreb i ejendommens installationer må kun foretages af ejendommens håndværkere og kan kun ske fra mandag til torsdag indenfor normal arbejdstid.

 

Må jeg fjerne min affaldsskakt?

Du må gerne fjerne metallågen til skakten, som sidder i væggen. Du må også gerne fjerne den del af skakten, som sidder fast på lågen. Bare du ikke blokerer skakten på den vandrette led inde i væggen. (Det er i tilfælde af, at skakten en dag skal genåbnes.)
 

Sådan gør du:
Skakten fjernes typisk af en murer, som bruger en stiksav til at save rundt om lågen og hive lågen og metaldelen bagved ud. Derefter kan vedkommende mure det lodrette hul i væggen, hvor lågen har siddet, til. Det kan f.eks. gøres ved at bruge en stor betonblok til at lukke det meste af hullet og så mure til udenom.

 

Må jeg udskifte mit gaskomfur til el?

Ja. Du må dog kun fjerne gasrørene, hvis du er sidst på gasstrengen. (Se spørgsmål herunder.)

 

Må jeg fjerne mine gasrør?

Du må gerne lukke for gastilførslen hos dig selv. Men du må kun fjerne gasrørene, hvis du er sidst på gasstrengen (altså er den i opgangen, som bor højest oppe og har gas), eller ingen andre i din opgang bruger gas. Det skal du selv undersøge ved at spørge dine naboer. Start med at spørge din underbo.

Ingen på 5. sal har gas. Hvis du bor på 4. sal, er du derfor sidst på gasstrengen og må gerne fjerne rørene.
Hvis du vil have fjernet dine gasrør, er du ansvarlig for, at eventuelle huller i underboens loft bliver udbedret. Det er også dig, der skal betale for det, og varsle din underbo for at få adgang osv. Tag fat i din underbo så tidligt som muligt i processen og koordiner.

 

Sådan gør du:
Før du gør noget, skal du tjekke med din underbo, om vedkommende har gas og bruger det.
Hvis vedkommende har og bruger det, så kan din VVS'er fjerne gasstrengen hos dig og kappe strengen et sted i din underbos køkken. Du har ret til at få adgang til underboens køkken for at afproppe gassen, hvis du har givet varsel. Det nemmeste er at snakke med vedkommende om en tid, der passer jer begge.

For at få lukket for gassen, fjernet rørene og afproppet gassen, skal du have fat i en autoriseret gas- og vandmester.

Vær opmærksom på, at du skal betale for at lukke et evt. hul i loftet hos din underbo, som måtte opstå som resultat af, at du har fjernet rør i loftet.

Bruger din underbo ikke gas, kan du spørge, om vedkommende vil beholde gasrørene eller have dem fjernet. Hvis underboen gerne vil have rørene fjernet, kan din VVS'er kappe rørene i lejligheden nedenunder. 

 

Må jeg flytte vandrør i min lejlighed?

Som udgangspunkt er alle vandrette vandrør ejerens ansvar og må derfor godt flyttes eller udskiftes. Lodrette rør tilhører foreningen og må derfor hverken udskiftes, flyttes eller på anden måde håndteres af ejeren.
 

Alt arbejde med vandrør skal foretages af autoriserede håndværkere.

 

Hvis du skal have lukket for vandet i forbindelse med din renovering, så husk at orientere viceværten om det først. Du finder kontaktinformation her. Bemærk: Du skal varsle beboerne i hele opgangen, hvis du får behov for at lukke for vandet på hele strengen.

 

Må jeg fjerne en væg?

Ja, hvis den ikke er bærende. Det er dit ansvar at få en professionel vurdering af det, før du foretager dig noget.

 

Er der særlige regler for, hvornår jeg må renovere?

Ejerforeningen har en husorden/opslagsbog, hvori støj er nævnt. Disse regler skal overholdes.


I reglerne står der, at der ikke må støjes i tidsrummet kl. 22.00 - 07.00 fra søndag til torsdag eller kl. 23.00 - 08.00 fredag og lørdag, dvs. tv, radio og øvrig adfærd må kun udøves således, at det ikke er til gene for de øvrige beboere. Hvis en beboer henvender sig, fordi der opleves støj i dette tidsrum, skal støjen på anmodning dæmpes.

 

Dine naboer vil dog sætte pris på, hvis du tager hensyn og ikke støjer på ydertidspunkterne.

 

Du kan finde hele husordenen ved at logge ind på hjemmesiden, gå til fanen "Dokumenter" og finde opslagsbogen.

 

Hvad gør jeg med mit renoveringsaffald?

Byggeaffald er ikke storskrald. Det skal fjernes af ejeren selv ved kørsel til godkendt depot/genbrugspladsen. Ved byggeaffald forstås f.eks. vægge, gulve, skabe osv.

 

Du kan læse mere om, hvad du må stille i foreningens eget område og hvordan det skal sorteres her. Der er mere information om, hvad og hvor meget du må deponere på ARC's hjemmeside.

 

Husk at rydde op efter dig, hvis du har støvet eller svinet på fælles gangarealer, så støv ikke transporteres op og ned ad trappen og ind til dine naboer.

 

Er der regler for oprydning efter renovering?

 

Af hensyn til dine naboer i opgangen bedes du hver dag efterlade opgangen og andre fællesområder i samme stand som før, du transporterede materialer op og ned.

 

Støv fra nedrevne vægge og fliser sviner særligt meget i opgangen. Vi får kun vasket trapper hver 2./3. uge, så støvsug efter dig i opgangen, når du er færdig hver dag. Støvsug eller fej altid først. Hvis du prøver at vaske det af med vand, vil du sandsynligvis blot tvære det ud.

 

 

Andre nyttige tips

Skal du have lagt nyt gulv?

Mange originale gulve er blevet skæve i årenes løb. Derfor kan det være nødvendigt at nivellere dem, før der lægges nyt gulv. En god tømrer vil sandsynligvis anbefale, at du får lagt ekstra strøer under gulvet, fordi man i dag lægger dem med mindre afstand end før i tiden. Dermed undgår man, at gulvet senere kommer til at bule. Det er ikke den billigste metode, men det mest holdbare.

 

Skal du have lagt laminat, kan du overveje at få lagt et støddæmpende lag under. Det isolerer, og så larmer det mindre hos din underbo, når du går på gulvet.

 

Vil du have mere ro?

De fleste vægge er originale og består, ud over det yderste lag, af brædder, hønsenet, strå og mørtel. Hvis du river fliser ned, der er sat op på væggen, kan en del af væggen ryge med ned. Derfor vil du muligvis få brug for at sætte ny gips op.

Vil du benytte lejligheden til at få lidt mere ro og privatliv, kan du overveje at lydisolere din væg med lydisolering og en ekstra gipsplade.

 

 

Denne guide er udarbejdet i juni 2023.

< Tilbage