< Tilbage

Højdepunkter fra generalforsamlingen 202114-06-2021 - 22:27

Nye lejlighedsdøre er vedtaget og vores husorden bliver opdateret

Her er de største nyheder fra Ejerforeningen Østerdalens generalforsamling 2021, som blev afholdt mandag 14. juni:

 

Nye lejlighedsdøre

 

Alle lejligheder fra stuen til og med 4. sal skal have nye støjdæmpende, brandsikre fordøre.

 

Det er konsekvensen af, at forslag A blev vedtaget med et fordelingstal på 423 for og 55 imod ud af 507 til stede. Et fordelingstal på 29 stemte blank.

 

Udskiftningen af døre betyder, at alle ejere vil blive opkrævet 12.800 kr. med næste kvartals opkrævning af fællesudgifter. Betalingen dækker fjernelse og bortskaffelse af den gamle dør og montering af den nye dør. De nye døre er hvide og vil blive leveret med Ruko låse af typen D1200 og tre nøgler. Ifølge forhandleren vil dørenes støjdæmpende effekt være ca. 38 DB.

 

Beboere, der har lyst til at se et eksemplar af døren, kan besigtige en prøveopstilling i bestyrelseslokalet i kælderen under Englandsvej 38C frem til fredag 18. juni. Det sker efter aftale, så har man lyst til at se døren, så send en mail til bestyrelsen.

 

På grund af leveringstid vil dørene først blive installeret efter sommerferien, sandsynligvis første uge af september.

 

Bestyrelsen udsender yderligere information og varsler, så snart de er klar.

 

Opdateret husorden

 

På generalforsamlingen blev det også vedtaget, at husordenen bliver opdateret. Bestyrelsen havde fremlagt forslaget på baggrund af de mange klager over støj, bestyrelsen har modtaget i det seneste halve år.

 

Den nye husorden betyder, at støj fremover skal dæmpes fra kl. 22 til 07 søndag til torsdag og kl. 23 til 08 fredag til lørdag. Ændringerne betyder også, at man er forpligtet til at dæmpe støj fra sin lejlighed på disse tidspunkter, hvis man modtager klager over det, f.eks. i forbindelse med fester. Ifølge den nye husorden skal man varsle fester ved opslag i opgangen nogle dage i forvejen.

 

Ændringerne blev enstemmigt vedtaget.

 

Den opdaterede husorden kan findes her på hjemmesiden under "Dokumenter".

 

Nye termostater på radiatorerne, nye kælderdøre og udskiftning af dørtryk

Bestyrelsen havde som del af det nye budget foreslået at afsætte en del ekstra penge til vedligeholdelse. Budgettet blev vedtaget, så den nye bestyrelse vil nu gå i gang med disse projekter:

  • Udskiftning af termostaterne på radiatorerne i lejlighederne fra stuen til 4. sal (bestyrelsen vil indhente tilbud og igangsætte arbejdet). Der er afsat penge til projektet baseret på estimater fra vores vedligeholdelsesplan. Beboerforeningens medlemmer kan tilgå vedligeholdelsesplanen ved at logge ind, klikke på "Dokumenter" og derefter "Login". Mangler man et login, kan man henvende sig til bestyrelsen.
     
  • For at undgå uinviterede, festende gæster i kælderen havde bestyrelsen foreslået at udskifte kælderdørene. Med vedtagelsen af det nye budget blev der afsat 200.000 kr. til projektet.
     
  • Mange af dørtrykkene fungerer ikke, som de skal. Dem er der også afsat 130.000 kr. til at udskifte.

Ny bestyrelse

Bestyrelsen blev genvalgt bortset fra Olí Johannsson, der pga. fraflytning havde valgt ikke at genopstille. Valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem er Peter Lykkeby.

< Tilbage